Tahkim ve Diğer Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Tahkim ve Diğer Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, uyuşmazlığın çözümünde dava takibine nazaran hızlı ve etkin çözümler sağlamaktadır. Bilindiği üzere özellikle günümüzde gerek ulusal, gerek uluslararası şirketler çok daha uzun süren ve ağır işleyen ulusal mahkemelerden ziyade tahkim ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaktadır. Ancak Türk hukukunda özellikle alternatif uyuşmazlık çözüm yolları konusu oldukça yeni bir olduğundan, bu alanda uzman sayısı da azdır. Bu anlamda yaptığı çalışmalarla konun ilk uzmanlarından olan büromuz gerek ulusal gerekse uluslararası alanda ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların tahkim ve başta arabuluculuk olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yolları konusunda gerekli müzakerelerde hizmet vermektedir.