Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Büromuz serbest rekabetin ve dolayısıyla liberal ekonominin teminatı olan rekabet hukuku alanında da faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda birleşme ve devralmalar, yatay ve dikey anlaşmalar gibi rekabet hukukundan doğan işlemler uzmanlık alanımızda yer almaktadır. Tek satıcılık ve lisans sözleşmeleri gibi rekabet hukukunu ilgilendiren sözleşmeler için de danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Teşebbüsler arası anlaşmalar, teşebbüs birliği kararları ve uyumlu eylemler yoluyla gerçekleştirilen rekabet ihlallerine karşı yasal müvekkillerimize destek sağlamaktayız.