Patent, Marka ve Tasarım Tescilleri

Patent, Marka ve Tasarım Tescilleri

Tescil alanında, TPE, WIPO ve EPO nezdinde işlem yapmaya yetkili patent ve marka vekillerinden oluşan bir ekiple çalışmaktayız. 

Müvekkillerimizin Türkiye’de ve dünya çapındaki marka, patent ve endüstriyel tasarım portföylerinin yönetimi hizmeti kapsamında, yeni tescil başvurularının yapılması, lisansların, isim değişikliklerinin, birleşmelerin, hak sahipliği değişimlerinin, rehinlerin kaydını, fikri mülkiyet ön inceleme ve denetimlerini, yenilemeleri, izleme ve yıllık ücret ödemelerini içermektedir.

Yerel ve uluslararası müvekkillerimizi; Madrid Protokolü veya La Haye Sistemi çerçevesinde, WIPO nezdinde yapılan marka başvuruları ile tasarım başvuruları konusunda temsil etmekte, uluslararası tesciller için koruma hizmeti sunmaktayız.

Fikri mülkiyet tescil hizmetlerimiz kapsamında, yerel ve uluslararası kanallardan elde edilmiş tescil hakları üzerinden uygunluk araştırmaları yapılması, marka, patent, PCT ulusal aşama patentleri, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler, bitki çeşitleri, alan adları ve telif hakları dâhil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının tescil başvurularında müvekkillerin temsil edilmesi ve fikri mülkiyet koruma stratejilerinin oluşturulması için önerilerde bulunulması yer almaktadır. 

Ayrıca, tanınmış markaların özel koruma sistemine dâhil olmalarını sağlamak amacıyla tanınmış marka başvuru ve tescillerini gerçekleştirmekte ve gerekli olması halinde bu alandaki dava sürecini de takip etmekteyiz.

Global ağımız aracılığıyla yerli müvekkillerimizin fikri mülkiyet haklarının Dünya'da tescil işlemlerini koordine etmekteyiz.