Kamu İhaleleri

Kamu İhaleleri

Kamu hukukuna uygulandığı veya kamunun denetimi altında bulunan veya kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usuller Kamu İhale Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Bu nedenle de konusu oldukça yüksek meblağlar olan bu ihalelere katılım sürecinde ayrı bir uzmanlık gerektiren söz konusu mevzuat ve uygulamaya hakim olmadan yapılan hazırlıklar ciddi kazanç kaybına yol açmaktadır. Bu noktada konuya ilişkin uzmanlığı olan büromuz ihale metinlerinin hazırlanması ve başvuru sürecinde gerekli her türlü desteği vermektedir. Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, düzenlenmesi ve uygulanması ve yasaklılık haline karşı adli sürecin izlenmesi ile ilgili hizmetler de büromuz tarafından sağlanmaktadır.