İş Hukuku

İş Hukuku

Hem işveren hem işçi açısından uyulması zorunlu olan kurallar bütününü kapsayan İş Hukuku, adil ve verimli bir iş ortamının sağlanması amacını gerçekleştirmek açısından önemlidir. Bu amaç doğrultusunda büromuz, iş sözleşmesinin feshinden kaynaklanan uyuşmazlıkların sulhen veya dava yoluyla çözümlenmesi, iş kazaları ve bundan doğan tazminat haklarının kazandırılması ve işçi ve işveren arasındaki diğer hukukî uyuşmazlıkların İş Kanunu kapsamında çözümlenmesi ile bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, sosyal güvenlik hukuku alanında da Büromuz, danışmanlık vermektedir.