Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Bilindiği üzere, Borçlar Hukuku, bireyler arası toplumsal ve ekonomik ilişkilerden doğan borç ilişkilerini düzenler. Borçlar hukukunun bireylerin toplumsal ilişkileri ile ilgili olması, bu alanda çıkabilecek uyuşmazlıkların önlenmesini veya çıkmış olan uyuşmazlıkların çözümlenmesini toplumda yaşayan her birey açısından önemli kılar. Büromuz, borçlar hukuku alanının toplumsal öneminin bilincinde olarak, borçlar hukukundan doğan her türlü uyuşmazlık konusunda danışma ve takip hizmetleri vermektedir. Uzmanlık alanlarımız özellikle, sözleşmelerin hazırlanması, feshi, hukuki sonuçları, haksız fiillerden doğan uyuşmazlıklar ve her türlü maddi ve manevi tazminat davalarıdır.