Kamu hukukuna uygulandığı veya kamunun denetimi altında bulunan veya kamu kaynağı kullanan ...

Tahkim ve Diğer Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Tahkim ve alternatif uyuş...

Tacirler, ticari işletmeler ve şirketler ticaret hayatının ve ekonominin en önemli akt...

Bilindiği üzere, Borçlar Hukuku, bireyler arası toplumsal ve ekonomik ilişkilerden ...

Büromuz, fikir ve sanat eserlerine ilişkin, ulusal ve uluslararası tescil ve tescil talebi...

Büromuz serbest rekabetin ve dolayısıyla liberal ekonominin teminatı olan rekabet hukuku a...

Enerji sektörü Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörüd&u...

Hem işveren hem işçi açısından uyulması zorunlu olan kurallar bütün&uum...

Spor endüstrisi özellikle Türkiye açısından futbol endüstrisi &ccedi...

Tüketici hukuku konusunda alınacak destek bir taraftan tüketiciyi korumakta, diğer ta...

Türkiye’de telekomünikasyon sektörü hızla büyüyen bir sekt&...

Bilindiği üzere yabancı unsurlu olaylara hangi hukukun uygulanacağı uluslararası özel...

Tescil alanında, TPE, WIPO ve EPO nezdinde işlem yapmaya yetkili patent ve marka vekillerinden ...