Prof. Dr. Arzu Oğuz

03.08.1963 tarihinde Merzifon’da doğan Prof. Dr. Arzu Oğuz, ilk ve orta öğrenimini Çankırı’da, lise öğrenimini Ankara Anıttepe Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Prof. Dr. Arzu Oğuz 1987–1989 yılları arasında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademik kariyerine başlangıç yapan Oğuz, doktora öğrenimi yapmak üzere burslu olarak gittiği Almanya Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nden 1997 yılında doktor ünvanı alarak dönmüştür.

Prof. Dr. Arzu Oğuz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görevini sürdürürken, aynı Anabilim Dalı’na 20.04.1998 tarihinde Öğretim Görevlisi, 20.12.1999 tarihinde Yardımcı Doçent, 12.03.2002 tarihinde de Doçent olarak atandıktan sonra 4 Aralık 2003 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kurulan Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı’na Doçent olarak atanmış olup, 2005-2019 yılları arasında Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalında, 2019 yılından itibaren de Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalında Profesör ve Anabilim Dalı Başkanlığını görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Arzu Oğuz, yurdun pek çok yerinde kurulan Devlet ve Vakıf Üniversiteleri hukuk fakültelerinde lisans ve yüksek lisans alanında dersler vermektedir. Bunun yanı sıra Prof. Dr. Oğuz, pek çok defalar araştırma yapmak ve konferanslar vermek üzere, Amerika Birleşik devletleri, Almanya, Avusturya ve Birleşik Krallık’ta bulunmuştur.

Prof. Dr. Arzu Oğuz, Türk-Alman Hukukçular Derneği (Türkisch-Deutsch Juristenvereinigung) üyesidir ve 2007-2011 yılları arasında Almanya’da Yüksek Öğrenim Görenler Derneği (AYÖG) Başkanlığı yapmıştır

Prof. Dr. Arzu Oğuz 2011-2017 yılları arasında TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Patent ve Marka Vekilleri Sektör Meclisi Akademik Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2019 yılından itibaren ise FİSAUM’u temsilen Patent ve Marka Vekilleri Sektör Meclis üyesi olarak çalışmalarda bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Oğuz ayrıca, Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından kurulan Fikri Mülkiyet Akademisi’nde de 2017-2020 arasında da üye olarak görev yapmıştır.

Ankara Üniversitesi’nde Fakülte Kurulu üyeliği, Erasmus Koordinatörlüğü, Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu Üyeliği, gibi idari görevlerde bulunan Oğuz, 31.12.2012-31.12.2015 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür. Oğuz, 2000 yılından beri Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini yapmaktadır.

Prof. Dr. Arzu Oğuz, hâlihazırda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı olup, Ağustos 2013 tarihinde Brüksel’de “Association for International Arbitration” tarafından düzenlenen “Uluslararası Arabuluculuk“ kursuna katılarak sertifika almaya hak kazanmıştır. Viyana Tahkim Merkezi’ne de kayıtlı olan Oğuz, Ankara’da bulunan Avusturya Ticaret Merkezi’nin „güvenilir avukatı“ olarak çalışmakta ve 11 Aralık 2015 tarihinde Avusturya Devleti tarafından „Bilim ve Sanat Nişanı“ onuruna layık görülmüştür.

Prof. Dr. Oğuz ayrıca ArzuOğuz Hukuk Bürosu’nda ekonomi hukuku alanında hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir. Prof. Dr. Oğuz’un kurucusu olduğu Danışmanlık Şirketi içerisindeki çalışma alanlarından özellikle, ticari sözleşme hukuku, sağlık hukuku, sorumluluk tazminat hukuku, enerji hukuku, fikri mülkiyet hakları, ticari tahkim, ticari arabuluculuk öncelik taşıyan konulardır.