Ulusal Konferanslar

1. 1 Aralık 2004 tarihinde TRT tarafından düzenlenen “Radyo-Televizyon Yayınlarında ve Kamuya Açık Alanlarda Eserlerden Yararlanma ve Telif Hakları Zirvesi”nde “Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Müzik Eserlerinin Kamuya Sunumu” konulu konferans.

2. 1 Temmuz 2005 tarihinde Antalya Barosu’nda “Fikri haklar” konulu konferans.

3. 24 Kasım 2006 tarihinde Serbest Mimarlar Derneği tarafından düzenlenen Panel’de “Mimarın Telif Hakları” adlı sunum.

4. 14 Aralık 2007 tarihinde Türkiye Farmakoloji Derneği Genel Kurul toplantısında “Bilimsel Eserlerde Yolsuz İktibas ve İntihal” konulu konferans.

5. 9 Mayıs 2008 tarihinde Barolar Birliği tarafından Edirne’de düzenlenen “Uluslararası Boyutuyla Hukuk Eğitimi ve Avukatlık Mesleğine Giriş” Sempozyumunda “Karşılaştırmalı Hukukun Hukuk Eğitimindeki Rolü” adlı konferans.

6. 22 Temmuz 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi Teknopark Müdürü Av. Alp Aslan ile birlikte Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nde Türkiye’nin çeşitli illerinin Ticaret Odası temsilcilerine hitaben “Bir Sınaî Hak Türü Olarak Coğrafi İşaret Koruması” adlı panelde sunum.

7. 6 Şubat 2009 tarihinde Hollanda Mezunları Derneği’nde “Telif Hakları” konulu konferans.

8. 17 Nisan 2009 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Ankara Hukuk Toplantıları’nın “Norm Koyma ve Hüküm Verme” konulu toplantısında “Karşılaştırmalı Hukukun Kanun Yapmadaki Rolü ve İşlevi, Tarihsel ve Günümüzdeki Örnekler” konulu konferans.

9. 5 Ocak 2010 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen Atölye Çalışmaları kapsamında “Fikri Mülkiyet Hukuku Sistemine Göre Geleneksel Bilgilerin ve Folklorun Korunması” konulu konferans.

10. 21 Ekim 2011'de Ankara'da YASED tarafından düzenlenen "Yatırımların Odağında Fikri ve Sınaî Mülkiyetin Yatırıma Dönüştürülmesi" Adlı Seminerde Fikri Mülkiyet Hakları ve Üniversite Sanayi İşbirliği konulu sunum.

11. 23 Ekim 2013 tarihinde Antalya’da HSYK tarafından düzenlenen Etkin ve Verimli Bir Yargı İçin Yargı Mensuplarının Eğitimi Sempozyumu’nda “Hukuk Fakültesi Eğitim Programlarının İçeriği ve Eğitim Kalitesi ile Bunun Hâkim ve Savcı Mesleğine Yansıması” konulu tebliğ.

12. 22 Kasım 2013 tarihinde Antalya Barosu’nda “Evrensel Bir Hukuk Bilimine Doğru, Karşılaştırmalı Hukuk” konulu konferans.

13. 17 Ocak 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen Türk Hukukunda Arabuluculuk Sempozyumunda “Fikri Mülkiyet Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları” konulu tebliğ.

14. 10 Nisan 2015 tarihinde Ankara Barosu tarafından düzenlenen “Ülkemizde Patent Sisteminin İşleyişi ve Patent Davaları Sempozyumu”nda “Patentin Hükümsüzlüğü” konulu tebliğ.

15. 27 Aralık 2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Ulusal ve Uluslararası Tahkim ve Ticari Arabuluculuk Uygulamaları” Konferansında “Türk Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Tahkim Düzenlemesi” konulu tebliğ.

16. 12 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Yargı Perspektifinden Yeni Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdikleri Paneli”nde "Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali Konusunun Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi" konulu tebliğ.

17. 8 Ocak 2019 tarihinde FİSAUM ve TÜSİAV ile düzenlenen “İş Dünyasının Geleceği, Marka, Patent, İnovasyon” konulu panele katılım.

18. 16 Ocak 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Patent ve Marka Vekilleri Derneği ve Bağımsız Arabulucular Derneği ile ortaklaşa düzenlenen “Arabuluculuk Sisteminde Marka ve Patent Vekillerinin Rolü” konulu panelde “Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Çerçevesinde Fikri Mülkiyet Haklarında Alternatif Çözüm Yollarının, Özellikle Arabuluculuğun Değerlendirilmesi” konulu sunum.

19. 19-22 Aralık 2019 Adalet Akademisi tarafından ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi’nde düzenlenen Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı’nda “Marka İptal ve Hükümsüzlük Davaları” konulu sunum

20. 28 Ocak 2022 Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından düzenlenen “28 Ocak Veri Koruma Günü” Etkinliği’nde “Fikri Mülkiyet Hukuku Alanında Kişisel Verilerin İşlenmesi” konulu sunum.

21. 9 Mart 2022 tarihinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenen “Kadın Hakları” Sempozyumu’nda “Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Tarihten Günümüze Aile Hukuku ve Evli Kadının Hukuki Durumu” konulu sunum